SM-FETISISTI RYHMÄ ry:n  TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 perustuu edellisvuosina toteutuneeseen toimintaan sekä jäsenistöltä saatuihin palautteisiin ja ideoihin. Yhdistyksen toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään hallituksen toimesta ja vapaaehtoisvoimin sekä innostamaan jäsenistöä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Hallituksen toimintaa pyritään aina kehittämään kohti parempaa.

MARKKINOINTI

Tulevista tapahtumista ilmoitetaan aina omilla nettisivuillamme sekä erilaisilla keskustelupalstoilla (esimerkiksi BDSM-baari, FetLife). Lisäksi ilmoituksia ja mainoksia pyritään saamaan esille myös muissa medioissa, kuten ilmaisjakelulehtien ”minne mennä tänään” –palstoilla, ns. valtakunnallisissa julkaisuissa (mm. Helsingin Sanomat, NYT-liite) kuin myös Internetissä (esim. kohdennetut Facebook- ja Google -mainokset)

Vuoden 2018 tapahtumakalenterin täsmentyessä tehdään sen pohjalta esite/juliste jaettavaksi
jäsenistön lisäksi myös messuilla ja yhteistyökumppaneidemme eri tilaisuuksissa ja toimesta. Myös yksittäisistä klubeista ja bileistä suunnitellaan tarpeen mukaan omat flaijerit/julisteet ainakin nettisivuilla julkistettavaksi.

Pyritään kehittämään jäsenhankintaa vuoden 2018 aikana.

TIEDOTTAMINEN

Tulevista tapahtumista ja muista asioista tiedotetaan aina omilla nettisivuillamme ja jäsenistön suljetulla keskustelufoorumilla BDSM-Baarissa. Jäsenpostituksia tehdään tarvittaessa, ensisijaisesti sähköpostilla.

Hallitus referoi kokouksistaan BDSM-baarin jäsenkeskustelussa olevaan ketjuun ja jäsentiedotteissaan.

Uusille ja entisillekin jäsenille toimitetaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen ”tervetuloa jäseneksi” -kirje. Kirjeessä kerrotaan yhdistyksen ja hallituksen yhteystietojen lisäksi mm. kinky-skenessä yleisesti vallitsevista käyttäytymissäännöistä ja turvallisesta sessioinnista. Jäsenetuuksista tiedotetaan erillisellä kirjeellä ja niitä tarkennetaan vuoden kuluessa.

TOIMINTA

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, 6-10 kertaa. Hallitus voi pitää kokouksia myös sähköisesti.

Uudistetaan kassahallintoja hankkimalla kassapääte, mahdollistaen myös korttimaksujen vastaanoton ja käteistapahtumien luotettavampaan kirjaukseen. Uusien muovisten jäsenkorttien myötä tarve jäsenyyksien voimassaolon tarkistamiseksi kasvaa. Pyritään kehittämään ratkaisu jolla jäsenyyden voimassaolo voidaan jäsenkortin numeron perusteella tarkastaa ajantasaisesta jäsenrekisteristä. Ratkaisu voi tukea myös muiden yhdistysten vastaavia ratkaisuja.

Yhdistyksen jäsenkokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti; kevätkokous 30.4. mennessä ja syyskokous 30.11. mennessä. Jäsenkokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja lisäksi jäsenistön päätettäväksi tuotuja asioita.

Yhdistys järjestää vuonna 2018 5 klubi-iltaa ja 3 suurempaa tapahtumaa.

Bussikuljetuksia muiden yhdistysten tapahtumiin järjestetään, jos jäsenistöstä löytyy tarvittava määrä kyytiläisiä kulujen kattamiseksi. Hallitus voi tarvittaessa päättää avustaa jäsenistöään maksamalla osan bussin tai retken hinnasta.

Muuta toimintaa järjestetään jäsenistön toivomusten ja mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan muoto ja toteutuminen on kuitenkin ensisijaisesti jäsenistön oman aktiivisuuden ja vapaaehtoisuuden varassa.

SMFR on esillä tulevilla marraskuun seksimessuilla. Messuilla järjestetään niin aikataulutettua ohjelmaa kuin myös kevyempiä ohjelmanumeroita, esim. piiskausnäytöksiä. Yhdistys neuvottelee kulujen kattamisesta messujärjestäjien kanssa.

Yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun tarpeen ja mahdollisuuksiensa mukaan esimerkiksi tiedotteiden tai haastattelujen muodossa.

KERHOTILA / LEIKKITILA JA KALUSTO

Kerhotila on nykyisellään varustukseltaan ja viihtyvyydeltään varsin hyvässä kunnossa, mutta parannettavaa on. Kerhotilan sijainti asuinkerrostalon maatasossa asettaa haasteita tilan käytölle. Varastokäyttöä ja tavaran roudausta haittaavat kapeat ovet ja ahdas piha. Hallitus seuraa toimitilamarkkinoita ja etsii paremmin käyttöömme soveltuvaa kerho/varastotilaa.

Hallitus jatkaa vuonna 2016 aloitettua projektia ikääntyneen dungeon-kaluston korjaamiseksi (maalaus, nahkapäällysteen vaihto, puuosien korjaus yms).

KURSSITOIMINTA

Yhdistys pyrkii järjestämään kursseja jäsenistölleen heidän toivomusten mukaan, kuten piiskauksen tekniikasta, neulotuksesta ja erilaisia käsityöpajoja välineiden valmistamisesta. Järjestetään myös koulutusta avustajille esimerkiksi yhdistyksen esitystekniikan käytöstä, jäsenhankinnasta ja tapahtumien järjestämisestä.

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä Thirsty Scholarin ja Kaapelitehtaan kanssa jatketaan. Etsitään aktiivisesti myös muita mahdollisia paikkoja tapahtumien järjestämiseen.

Yhteistyötä jatketaan BDSM-baarin kanssa, jonka foorumilla yhdistyksellä on suljettu keskustelupalsta vain jäsenille. Yhdistys voi tukea BDSM-baarin toimintaa.

HIV-tukikeskuksen, Positiiviset ry:n, Sexpon ym vaikuttavien tahojen kanssa etsitään sopivia yhteistyömuotoja tulevaisuuteen.

Muihin Suomen kinky-yhdistyksiin ja yhteisöihin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja heidänkin kanssa etsitään lisää yhteistyömuotoja.

Yhteistyötä tehdään myös jäsenetuuksia tarjoavien yritysten kanssa.

Helsingissä, 21. marraskuuta 2017

Carlo Palermo
Puheenjohtaja 2017